سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسن نجفی – دانشجوی دکتری مکانیک
برات قبادیان – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
هادی رحیمی – کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

استفاده روزافزون از سوختهای فسیلی افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجود محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژی غیرنفتی ترغیب نموده است عمده ترین مصرف سوختهای فسیلی درموتورهای احتراق داخلی می باشد در رابطه با موتورهای دیزل سوختهایجایگزین بدلیل منشا حیاتی آنها به نامهای بیودیزل یا بیوفیول نامیده می شود لذا بیودیزل به طیف وسیعی از سوختها گفته می شود که از انواع روغنهای گیاهی و چربیهای حیوانی تهیه می شوند بیودیزلها عبارت از استرهای منوالکیل اسیدهای با زنجیره بلند می باشد این نوع سوخت ها از جنبه های تجزیه پذیری جایگزینی سریع مواد اولیه و سازگاری های زیست محیطی از اهمیت بسزایی برخوردار میب اشد عمده ترین مزیت این سوخت ها در مقایسه با سوختهای مرسوم بالا بودن عدد ستان قابلیت آنها درکاهش آلودگی ها بواسطه عدم وجود سولفور و مقدار کمتر هیدروکربن های نسوخته می باشد بیودیزل مورد استفاده دراین آزمون از روغن پسماند رستوران تولید بعد از تولید این سوخت درموتور دیزل مورد آزمایش قرار گرفت موتور در شرایط تمام بار مورد ازمایش قرار گرفت و سوخت دیزل خالص به عنوان شاهد در نظر گرفته شد متیل استر روغن پسماند درنسبتهای حجمی 10، 20، 30 و 40و50% با سوخت دیزل ترکیب شد و درموتور ازمایش شد.