سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قسیم نبی زاده چیانه – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تبریز
جلیل باباپور خیرالدین – دانشیار گروه روانشناسی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مقایسه احساس غربت، سبکهای دلبستگی، و عزت نفس در دو گروه دانشجویان سالم و درمعرض خطر دانشگاه تبریز بود. درانی پژوهش ۱۵۰ نفر ۸۳ دختر و ۶۷ نفر پسر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه تصادفی نسبتی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پیشگیری از بروز بیماریهادر مراحل اولیه و زودرس، توجه به وضعیت بهداشت روانی دانشجویان توجه جدی به مشاوره ی دانشجویان و برنامه ریزی مناسب در راستای تشخیص و درمان به موقع یکی از عوامل موثر در حفظ سلامت روح و روان دانشجویان و ارتقای سطح علمی آنان به شمار می رود.