سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید احسان روزمه – گروه فیزیک، دانشگاه کاشان
محمدمهدی طهرانچی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی
سیدمجید محسنی ارمکی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی
مجید قناعت شعار – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

لیزر بخار مس برای بازپخت نوارها و سیم های آمورف مغناطیسی کبالت پایه در حضور میدان مغناطیسی عرضی و بدون میدان مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی اثر بازپخت بر تغییر ساختار و مقایسه آنها ، اثر امپدانس مغناطیسی اندازه گیری شد. میدان مغناطیسی و بازپخت اثر ترکیبی در تغییر ساختار محلی مورد آزمایش و ناهمسانگردی اضافی ایجاد میکنند.