سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
شهاب فرزین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
غلامرضا صالحی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی مکانیک

چکیده:
در این مقاله با استفاده از روش های شبیه سازی کاتالیزوری auto thermal (ATR) گاز متان (CH4)، اکسیداسیون جزیی متان (PoXr) و رفرمینگ گاز طبیعی برای تولید هیدروژن (H2) استفاده شده است. فرآیند ATR اساسا فرآیندی گرماگیر می باشد و ازاکسیداتیو بخار که ترکیبی از اکسیداسیون جزئی گرمازا (PoXr) با بخار تحت شرایط حرارتی خنثی می باشد. جهت شبیه سازی فرآیند Reforming مدل سازی با استفاده از نرم افزار HYSYS (2012 (انجام گرفته است. واکنش های شیمیایی در این فرآیند عمدتا سینتیک و پدیده های انتقال حرارت و جرم در مبدل حرارتی رخ می دهد. واکنش SHIFT شامل بخار آب و گاز CH4 این فرایند با استفاده از راکتور تعادل در محیط HYSYS مدل شده است. شرایط استفاده برای تبدیل CH4 و عملکرد H2 با نسبت 2.5سوخت به هوا و نسبت 1.5 آب به سوخت می باشد. تحت این شرایط، تبدیل CH4 از 100% و H2 بر اساس عملکرد در شرایط مرطوب 44% می توان به دست آورد و راندمان سیستم 87.7% است