سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
امیرحسین نصرتی – کارشناسی ارشد عمران- مهندسی و مدیریت ساخت، مدیر گروه ساختمان، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام آباد غرب، اسلام آب
پیام ریاحی – کارشناسی ارشد مهندسی معماری، مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام آباد غرب، اسلام آباد غرب، ایران

چکیده:
یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی حمل و نقل شهری انتخاب نوع سیستم حمل و نقل مناسب است. انتخاب هر یک از سامانه های حمل و نقل عمومی در مطالعات برنامه ریزی غالباً مستلزم مقایسه بین سیستم های مختلف حمل و نقل است. حمل و نقل مسافر با کیفیت سفرر مناسب، سرعت بالا و هزینه های حداقل همواره مدنظر کلیه راه آهن های دنیا قرار داشته است. در نظر داشتن کلیه این پارامترها منجر به ابداع سیستم های مختلف از جمله قطارهای سریع السیر، قطارهای بدون تماس مگلو و منوریل های سریع السیر گردیده است. این سیستم ها بسته به نوع بهره برداری، شرایط اقلیمی منطقه و هزینه های سرمایه گذاری نسبت به یکدیگر دارای مزایا و معایب گوناگونی می باشند. در این مقاله با توجه به اهمیتی که مباحث ترافیکی در برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل شهری دارد، مولفه های ترافیکی انواع متداول سیستم های حمل و نقل شهری بررسی گشته است. متدولوژی برنامه ریزی حمل و نقل شهری، عوامل اقتصادی- اجتماعی، چگونگی تولید سفر و عوامل مؤثر بر آن، تفکیک (توزیع) سفر بر اساس هدف، تخصص ترافیک، ظرفیت، سرعت و زمان جابجایی مسافر انواع سیستم های حمل و نقل شهری و غیره… نیز مورد بررسی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده اند، و در نهایت کاراترین سیستم (سیستم ها) از لحاظ مؤلفه های ترافیکی بیان شده اند.