سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه وحیددستجردی – کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط_ دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پز
سعید شنبه زاده – کارسناس ارشد و مسئول هماهنگی مرکز بهداشت مسجد سلیمان
اسداله ذهب صنیعی – کارشناس ارشد سازمان آب منطقه ای اصفهان
رضا روزگار – کارشناس سازمان آب منطقه ای اصفهان

چکیده:

زاینده رود از جمله رودخانه های مرکزی کشور جمهوری اسلامی ایران است که آب آن در ناحیه ای کویری به نام تالاب گاوخونی از حرکت باز می ایستد . این تالاب یکی از با ارزش ترین اکوسیستم ها و مخازن زیستی کشور در فلات مرکزی ایران با گونه های نادر گیاهی و جانوری خاص می باشد . در سالهای اخیر با انجام فعالیتهای مختلف صنعتی و کشاورزی در حاشیه زاینده رود نه تنها آب این رودخانه آلوده و حیات آبزی آن به خطر افتاده است بلکه به علت افزایش غلظت آلاینده های ناشی از فعالیتهای مذکور در پائین دست رودخانه و خصوصاً در منطقه تالاب گاوخونی حیات و اکوسیستم موجود در تالاب در معرض خطر جدی قرار گرفته است . این تحقیق یه منظور بررسی بعضی از پارامترهای شیمیایی و غلظت فلزات سنگین در آب و خاک و گیاه تالاب گاوخونی از طریق آنالیز نمونه های برداشت شده از سطح تالاب و در ادامه تحقیق انجام شده در سال 81 انجام گرفت . نتایج نشان دادند که متوسط غلظت فلزات مس، منگنز ، کروم ، کادمیوم و سرب در آب تالاب به ترتیب برابر ,0/69 , 0/438, 2/04 , 0/25 , 1/57 میلیگرم در لیتر از مقادیر استاندارد این فلزات در آبهای مناسب جهت مصرف حیات وحش و آبزیان ، آب آشامیدنی و آب مناسب برای کشاورزی بیشتر است. این نتایج بیانگر افزایش چشمگیر غلظت این فلزات در آب تالاب در سال 83 نسبت به سال 81 می باشند . همچنین غلظت بدست آمده برای برخی از این عناصر در خاک و گیاه تالاب از محدوده غلظت معمول آنها در خاک و گیاه بیشتر می باشد. هدایت الکتریکی 140/6 میلی موس بر سانتیمتر و غلظت کلراید برابر 621/168 گرم در لیتر در آب از دیگر نتایج بدست آمده است که به معنای آلودگی شدید محیط زیست تالاب است که در اثر تداوم فعالیتهای اشاره شده و تجمع این آلاینده ها موجودیت تالاب تحت تاثیر و تخریب قرار خواهد گرفت که آثار آن در آینده نمایان خواهد شد .