سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرزو ابیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه صنعتی سهند
حسین ابراهیم زاده – دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علیرضا ابراهیمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبری

چکیده:

فولاد S355N یکی از فولادهای میکروآلیاژی پرکاربرد در صنعت پلسازی است. با توجه به توزیع حرارت اجتناب ناپذیر ناشی از بکارگیری روشهای ذوبی مورد استفاده در ساخت سازه های عظیم فلزی، در ناحیه متاثر از حرارت امکان رشد دانه ها وجود دارد که متضاد با خواص مطلوب ناشی از ریزدانگی موجود در این فولاد است و می تواند باعث ترغیب شکست ترد سازه در ناحیه یاد شده شود که بررسی خواص متالورژیکی آن راهبردی منطقی در این راه است. از نظر اقتصادی روشهای جوشکاری الکترود دستی و زیرپودری بیشترین کاربرد را در ساخت سازه های عظیم دارند در این تحقیق به مقایسه منطقه متاثر از حرارت حاصل ار این دو روش پرداخته می شود. بررسی ریزساختار ایجادی، تغییرات میکروسختی ناحیه متاثر از حرارت و بحث در مورد دلایل بروز این اختلافات با استناد با اطلاعات علمی موجود در این خصوص از جنبه های جالب توجه این تحقیق است