سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید منتظر – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
کریم احمدی – دانشکده تحصیلات تکمیلی تهران جنوب، تهران

چکیده:

اولیگومرها در هنگام سنتز پلی اتیلن ترفتالات تولید می شوند. بر اساس تحقیقات انجام شده در حدود 4-1% وزن الیاف پلی استر را تشکیل می دهند که عمدتا به شکل تریمر حلقوی به نام سیکلو تریس – اتیلن ترفتالات (CTR) می باشند. اولیگومرها در طی فرایند های تولید نخ و تکمیل کالا از آن خارج شده و مشکلاتی در ماشین های تولیدی و کیفیت محصول بوجود می آورند. در این تحقیق روشهای مختلف کاهش یا از بین بردن اولیگومرها مقایسه شده است. روشهای مختلف بکار گرفته شده شامل اولیگومرزدایی قبل (سود، آنزیم، مواد آنتی اولیگومر) همراه (ماده آنتی اولیگومر) و بعد از رنگرزی (مواد آنتی اولیگومر) و همچنین اولیگومرزدایی توسط حلالهای مختلف و رنگرزی در محیط قلیایی انجام شده است. آزمایشهای کاهش وزن، زمان جذب آب، کالریمتری، بررسی سطحی توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) از سطح پارچه و نخ، طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) روی نمونه های مختلف انجام گرفته است. نتایج نشان می دهند که نمونه عمل شده توسط رنگرزی در محیط قلیایی و نمونه عمل شده توسط سود قبل از رنگرزی و نمونه اولیگومرزدایی شده توسط Permulsin DT 800 (قبل از رنگرزی) به ترتیب از روشهای بکار برده شده دیگر نتایج بهتری را ارائه نموده اند.