سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
پیام ورشوی جاغرق – دانشجوی کارشناسی ارشد (مکانیک- گرایش طراحی کاربردی)

چکیده:

یکی از قالبهای پیش فرم که به نحو گسترده ای در فرایند آهنگری قالب بسته بکار برده می شود قالب بلوکر است در تحقیق حاضر در ابتدا با استفاده از سه روش مختلف به طراحی قالبهای بلوکر کرنش – صفحه ای قطعه ای با سطح مقطع H شکل پرداخته شد. دراین ارتباط پس از ساخت قالبهای بلوکر کرنش – صفحه ای مختلف با استفاده از پلاستیسین به عنوان ماده مدل و چند سری آزمایشهای عملی نشان داده شده است که روش طراحی قالب بلوکر، نوع روانکار مورد استفاده و نسبت ارتفاع به عرض بیلت، تاثیر قابل ملاحظه ای درماکزیمم نیروی مصرفی خواهد داشت و ملاحظه گردید که طرح پیشنهادی بروخانف و ریبلسکی کمترین و طرح پیشنهادی بیسواس و نایت بیشترین میزان نیرو را به خود اختصاص میدهند همچنین با افزایش ضریب اصطکاک ، میزان نیروی ماکزیمم مصرفی افزایش پیدا کرده و این در حالی است که افزایش نسبت ارتفاع به عرض بیلت نیز باعث کاهش نیروی آهنگری ماکزیمم می گردد.