سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالسلام قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ دانشگاه علم و صنعت ایران
سیامک نوری – استادیار دانشکده مهندسی صنایع؛ دانشگاه علم و صنعت ایران
آرش ربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مدیریت ارزش کسب شده، مشهورترین سیستم مدیریت است که سه مولفه اصلی مدیریت پروژه یعنی مدیریت زمان، مدیریت هزینه و عملکرد فنی را با هم یکپارچه میکند . این روش مقادیر واریانس زمان و هزینه پروژه را محاسبه نموده و با محاسبه شاخص های عملکردی، زمان بندی و هزینه نهایی پروژه را در سطوح مختلف پروژه محاسبه می نماید . در این تحقیق، علاوه بر روش مشهور ارزش کسب شده از روش زمان کسب شده نیز در برآورد زمان اتمام پروژه استفاده می شود . از آنجاییکه روشهای زیادی در زمینه برآورد زمان و هزینه پروژه با توجه به شاخص های مختلف وجود دارند، انتخاب روشی که کمترین انحراف را با مقادیر واقعی داشته باشد، اهمیت زیادی دارد . در این تحقیق، یک متدولوژی جهت انتخاب بهترین روش برآورد هزینه و زمان اتمام پروژه ارائه می شود . با استفاده از مثال عملی، روشهای مختلف موجود در زمینه برآورد زمان و هزینه پروژه با هم مقایسه شده و بهترین روش با کمترین انحراف از مقادیر واقعی مشاهده شده، انتخاب می گردد.