سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا ابراهیمی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مطالعه یک مدل الگوریتم ژنتیک ( GA) و چهار مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تئوری موجک بنامهای GA-W-Coif5 @ GA-W-Haar @ GA-W-Db10 و GA-W-Sym4 جهت یافتن سیاست بهینه بهر برداری مورد مطالعه قرار گرفته است. سنجش کارایی مدلها لز طریق کمینه سازی معیار TSD ( مجموع مربع اختلاف خروجی مخزن و نیاز آبی پایین دست) صورت گرفته است و بهترین مدل با کمترین مقدار TSD برابر 17/453، مدل GA-W-Sym4 بوده است و سیاست بهره برداری حاصل از این مدل به عنوان سیاست بهینه بهره برداری مخزن معرفی شده است و قابلیت اطمینان این مدل 84٪ بدست آمده است و سد ونیار به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است.