سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان براتی – کارشناس ارشد- دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
جواد اکبری – دانشیار- دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
صادق رحمتی – استادیار- دانشگاه امام حسین، دانشکده مهندسی

چکیده:

ظهور فرآیندهای نمونه سازی سریع ١ باعث ایجاد انقلابی در ساخت قطعات شده است. یکی از مشتقات این تکنولوژی، قالبسازی سریع ٢ میباشد. قالبسازی با لاستیک سیلیکونی به روشRTV٣ یکی از روشهای قالبسازی سریع می-باشد که میتواند برای ساخت مدلهای مومی و پلاستیکی بکار رود. از جمله کاربرد آن میتوان به استفاده در ریختهگری دقیق اشاره نمود. ریختهگری دقیق یکی از روشهای قدیمی ساخت قطعات است که قادر است قطعات را با دقت بالا تولید نماید. این روش از یک مدل مومی شروع میشود. در روش سنتی، برای تولید مدل مومی از یک قالب فلزی استفاده میشودکه ساخت آن عموماً پرهزینه بوده و زمان زیادی نیز به طول میانجامد. استفاده از قالب سیلیکونی میتواند باعث رفع معایب فوق گردد. در این مقاله پس از ساخت یک نمونه قالب فلزی و قالب سیلیکونی با استفاده از روش قالبسازی سریع، دقت ابعادی مدلهای مومی تولید شده مورد مقایسه قرار گرفته است. با استفاده از طراحی آزمایشها و بکارگیری روش تاگوچی پارامترهای مؤثر بر دقت ابعادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و شرایط بهینهای از پارامترها که تحت آن بهترین دقت ابعادی برای محصول به دست میآید تعیین شده است. آزمایشها نشان داده است که تحت شرایط بهینه، دقت ابعادی مدلهای مومی تولید شده به وسیله قالب سیلیکونی مانند قالب فلزی دارای دقت مناسب بوده و بنابراین قالب سیلیکونی میتواند برای ریختهگری دقیق و تولید مدل مومی بکار رود.