سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
امیرحسین نصرتی – کارشناسی ارشد عمران- مهندسی و مدیریت ساخت، مدیر گروه ساختمان، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام آباد غرب، اسلام آب
پیام ریاحی – کارشناسی ارشد مهندسی معماری، مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام آباد غرب، اسلام آباد غرب، ایران

چکیده:
سامانه منوریل به عنوان یک سامانه ریلی مطرح در سال های اخیر بدلیل مزایای مهمی همچون هزینه پایین و سرعت احداث در بسیاری از کشورهای جهان با استقبال روبرو شده و صدها کیلومتر آن در حال اجراءمطالعات یا طراحی می باشد. اگرچه ایمنی، هزینه پایین و زمان کوتاه احداث، منوریل را به عنوان یک سامانه ی نسبتاً نوین حمل و نقل ریلی برجسته و برتر می نمایاند، از سوی دیگر نقصان هایی از قبیل اشراف، ظرفیت اندک در منوریل سبک (که البته در منوریل های سنگین با جابجایی انبوه و سریع، این معضل برطرف شده است) و نبود تجربه و سابقه اجرای آن در ایران نیز برای منوریل مطرح می باشد. با عنایت به درحال احداث بودن منوریل در کلان شهر کرمانشاه و انجام مطالعات ضعیف در بعضی از نقاط شهر و نیز با معارضات و چالش هایی که در مسیر قرار گرفته، در حال حاضر سعی بر آن است تا به دور از جنجال ها و مباحث غیرکارشناسی، به بررسی راهبردی و ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای سامانه منوریل در این منطقه و مقایسه آن از نقطه نظر سیستم های حمل و نقل عمومی دیگر و با نیم نگاهی به حوادث مهم در حال وقوع و قابل پیش بینی در مقوله حمل و نقل در این کلان شهر، پس از نتیجه ارزیابی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها می باشد که از مله آنها در فاز مطالعات بایستی کار بیشتری توسط شرکت هایی که فرامنطقه ای هستند و تجربه بیشتری دارند استفاده کرد از تجارب شرکت های فرانسوی که در این زمینه کار کرده اند استفاده شود که تهدیدهای درکار موجود است به فرصت تبدیل کرد. جمع بندی مختصری راجع به سامانه منوریل فارغ از تعصب و نگرش های غیر تخصصی صورت می پذیرد و پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی را مورد بررسی قرار می دهد.