سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
آصف مدنی – کارشناس ارشد مهندسی نفت
حسام الدین شریفی – کارشناس ارشد مهندسی نفت
مصیب کمری – کارشناس ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
معصومه بشیری –

چکیده:
تعیین کانی های رسی در سازندهای هیدروکربوری برای تعیین خصوصیات مخزن از پارامترهای بسیار مهم می باشد. در این مطالعه از روش پراش اشعه ایکس، نوع و درصد کانی های رسی برای سازند 1 (سازند کنگان-b4 از چاه A) و سازند 2 (سازند کنگان-b4 از چاه B) تعیین و با نتایج نمودارهای عرضی مقایسه گردید. نهایتاً یک روش جدید برای تخمین درصد کانی رسی از طریق شبکه عصبی پس انتشار خطا در سازند کنگان ارائه شده است. یک شبکه با دو لایه ی پنهان بر اساس داده های آزمایش پراش اشعه ایکس و مختصات مکانی آن ها برای آموزش شبکه به کار گرفته شد. نتایج نشان می دهد که تابع انتقال خطی به عنوان تابع بهینه برای هر دو لایه پنهان می باشد و بهترین الگوریتم در این تحقیق، الگوریتم LM تشخیص داده شد. شبکه ی طراحی شده، این توانایی را دارد که کانی های رسی را در مکان های مهم و مدنظر پیش بینی کند.