سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید تقیان دهاقانی – دانشجوی گرایش انتخاب وشناسایی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی پارسایی – فارغ التحصیل گرایش انتخاب وشناسایی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به دلیل کاربردهای فراوان آلیاژهای مس – کرم در صنعت، از جمله الکترود های جوش مقاومتی، سعی فراوانی در بهبود این آلیاژ صورت گرفته است. در تحقیق حاضر آلیاژ مس– کرم به دو روش آلیاژسازی مکانیکی و ریخته گری در قالب مسی همدما با محیط و سرد شده با نیتروژن مایع آماده گردید. در روش آلیاژسازی مکانیکی ازیک ترکیب و چهار دمای زینتر استفاده شد. در روش دوم نیز نمونه ها بعد از عملیات ریخته گری تحت عملیات ترمومکانیکی قرار گرفتند. نتایج آزمایشات میکروسختی نشان می دهد که با افزایش دمای تف جوشی میکروسختی ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. در مورد نمونه های ریخته گری با افزایش درصد کارسرد، میکروسختی زیادتر می شود. همچنین با افزایش زمان عملیات حرارتی در یک دمای مشخص، ابتدا میکروسختی افزایش و سپس کاهش می یابد. مقایسه ی سختی های بدست آمده، نشان از میکروسختی بالاتر قطعات تولیدی به روش آلیاژسازی مکانیکی نسبت به ریخته گری همراه با عملیات ترمومکانیکی است، که حاکی از حلالیت بیشتر عنصر کرم در این روش می باشد