سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی افراسیابی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، مجتمع آموزش عالی را
نصرت اله خادم الحسینی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه ماشین های کشاورزی مجتمع آموزش عالی رامی
منصور زیبایی – استادیار و عضو هیئت علمی بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شی

چکیده:

مکانیزاسیون کشاورزی، عبارت از بکارگیری تکنولوژی مناسب در کشاورزی به منظور افزایش بهره وری با رعایت تمام جوانب فنی، اقتصادی و اجتماعی می باشد [ 1]. در این تحقیق روشهای متفاوت تولید برنج با استفاده از روش برنام ه ریزی ریاضی ، در شهرستان مرودشت در استان فارس، مقایسه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در همه سطوح و هر منبع آب مورد استفاده، روش بهینه تولید، کاشت مکانیزه و برداشت با کمباین برنج شخصی مدل د ی دونگ می باشد . در اولویت بعد، فعالیت کاشت مکانیزه و برداشت با کمباین برنج بصورت اجاره ای و در اولویت سوم در سطوح کمتر از 6 هکتار فعالیت کاشت مکانیزه و برداشت مستقیم با کمباین غلات و در سطوح بالاتر از 6 هکتار فعالیت کاشت مکانیزه و برداشت با کمباین برنج شخص ی مدل کوکجی انتخاب می شوند. علت عدم انتخاب روش برداشت با کمباین کوکجی در سطوح کمتر از 6 هکتار، قیمت اولیه بالا ، بالا بودن هزینه های ویژه مالکیت و عدم توجیه اقتصادی کاربرد این مدل، م یباشد.