سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین یاقوتیان – دانشجوی دکترای مکاتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرهنگ هنرور – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید قریشی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

پایین بودن نسبت سیگنال به نویز در سیگنال های فراصوتی بدست آمده از آزمون های غیر مخرب، یکی از عواملی است که تفسیر نتایج را دشوار می سازد. از جمله روشهای پردازش سیگنال که بمنظور افزایش نسبت سیگنال به نویز و همچنین بهبود تفکیک پذیری سیگنال های فراصوتی مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از فیلتر وینر به همراه روش برونیابی طیفی اتورگرسیو می باشد. برای اعمال این روش پردازش به سیگنال های فراصوتی نیاز به انتخاب یک سیگنال مرجع می باشد. در ازمون فراصوتی TOFD بدلیل تغییر مشخصه های فرکانسی سیگنال با زمان، انتخاب سیگنال مرجع از اهمیت خاصی برخوردار بوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، با اشاره به عواملی که باعث تغییر مشخصه فرکانسی سیگنال های آزمون TOFD درحوزه زمان میشوند، مقایسه نتایج حاصل ازپردازش سیگنال های بدسا آمده از روش TOFD بر اساس سیگنال هایمرجع متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه، در دو بخش مدلسازی کامپیوتزی و نتایج آزمایشگاهی ارائه انجام شده است.