سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علیرضا کارگر شورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، میبد، ایران
اصغر قاسمی فیروزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، میبد، ایران
محمد حسن زاده نفوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، میبد، ایران
محمدرضا فاضل پورعقدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، میبد، ایران

چکیده:
طرح های آبخیزداری با اهداف کنترل سیلاب و فرسایش خاک، بهبود وضعیت پوشش گیاهی، حفاظت از اراضیکشاورزی و … تهیه و اجرا می شود. در این تحقیق عملکرد اقتصادی طرح های مکانیکی وروش احیاء بیولوژیک اجراشده در حوزه آبخیز زرجوع اردکان که شامل ۶۲ مورد بند خشکه چین، ۲ مورد بند سنگی و ملاتی ، ۳۰۰ هکتارکپه کاری و ۲۵۰ هکتار چاله فلسی می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با محاسبه هزینه های و منافع حاصل از این پروژه ها عملکرد اقتصادی آنها با شاخص های NPV و B/C مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پروژه های بیولوژیک با هزینه کمتر دارای منافع بیشتری نسبت به عملیات مکانیکی می باشند و در مدت زمان کوتاه تری پس از اجرا به توجیه اقتصادی می رسند. همچنین پروژه های مکانیکی نیز اهداف خود را به خوبی انجام داده اند ولی به دلیل هزینه اولیه بالاتر و عدم تخمین سود واقعی آنها در زمان طولانی تری به بازدهیاقتصادی می رسند.