سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لطف الله سوادکوهی –
مصطفی رجبیانی –
عبدالرسول هادیزاده –
مسعود فرهومند –

چکیده:

محدودیت های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت سوخت های مایع کلاسیک مثل بنزین و گازوئیل و قوانین روبه رشد و سختگیرانه محیط زیستی موجب توجه روز افزون به منابع نوین تامین سوخت در حمل و نقل گردیده است .
هر چند در دهه اخیر به سوخت های غیر فسیلی یا منابع تجدید پذیر مثل هیدروژن H2 و سوخت های زیستیBiofuelsتوجه ویژه ای شده است ، ولی به دلیل ویژگیهای فنی و عملکردی موتورها و خودروها بر پایه سوخت های فسیلی ، این سوخت ها نتوانسته اند جایگاه بسیار تاثیرگذاری در چرخه اقتصادی داشته باشند .
رویکرد به ماشینهای محرک مبدل انرژی مثل سلول های سوختی Fuel Cells و یا خودروهای برقی خورشیدی و موتورهای استرلینگ نیز تاکنون نتوانسته اند جایگزین مناسبی برای موتورها و خودروهای کلاسیک و متداول باشد .
در میان سوخت های نو سوخت های استحصال شده از منابع گاز طبیعی ، سوخت دی متیل اتر به دلیل ساختارهیدروکربوری و تطبیق بهتر با موتور دیزل و محرکه های در دست تولید و اتکاء به منابع سرشار و پراکنده گاز طبیعی در سطح جهانی توجه دست اندر کاران استراتژی انرژی را در حمل و نقل به خود جلب کرده است .
در این مقاله که حاصل انجام یک تحقیق کاربردی در عملکرد موتور دیزلی پاشش مستقیم با سوخت DMEیاCH3-O-CH3 استحصال شده از گاز متان CH4 می باشد یک نوع مقایسه آماری و نظری در زمینه توازن انرژی و بازده آن از مرحله استخراج تا ایجاد حرکت در چرخ خودروها تحت عنوان راندمان از چاه تا چرخwell to wheel efficiencyو توازن انرژی در موتور و خودرو برای سوخت DMEدر مقایسه با سایر سوخت های مایع و گازی انجام شده است که نکات قابل تاملی را در بر دارد .