سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهرام نجفی سعادت پیشه – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ایران
حسین حیدری – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پیشرفتهای تکنیکی و اقتصادی در انتقال و توزیع قدرت الکتریکی مرهون توسعه فن آوریهای نو می باشد . در حال حاضر با ظهور ابررساناهای دمای بالا انتظار می رود که این بخش از صنعت با تحولی عظیم روبرو شود . با رشد روزافزون مصرف الکتریسیته و محدودیتهای مختلفی که در تولید، انتقالو توزیع الکتریکی وجود دارد باید راههای جدید را برای روبرویی یا افزایش مصرف جستجو کرد ، یکی از این راهها می تواند جانشین کردن کابلهای HTSبه جای کابلهای معمولی باشد که با اندازه و فضای مشابه، قدرت انتقا لی را تا چند برابر افزایش ( 2 تا 5 برابر بیشتر ) و نیز تلفات را به طور قابل ملاحظه ای کاهش میدهد اگرکابلهای ابررسانا(HTS) به لحاظ اقتصادی با صرفه باش ند، میتوانند نقش مهمی در تام ین انرژی الکتریکی مراکز پرجمعیت داشته باشند . هدف از ارایه این مقاله، ضمن معرفی ان واع کابل های ابررسانا، ب ه بررسی فنی و اقتصادی جایگزینی آنها با کابلهایXLPEدر دو فیدر واقعی شبکه 20 کیلو ولت در محیط پژوهش شهرستان ارومیه با توجه به وضعیت فعلی و با در نظر گرفتن رشد بار آینده با انجام شبیه سازی پخش بار ودر نهایت، نسبت به مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی (تلفات توان و انرژی ، افت ولتاژ ) و بررسی اقتصادی پرداخته است.