سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نسیم خوشدل سلاکجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعت
فرزاد محبوبی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مشکلات رایج در فرآیند نیتروژن- کربن دهی به روش متداول اثر لبه است که سبب به وجود آمدن خطوط تیره رنگی به موازات لبه های نمونه می شود. در این تحقیق اثر لبه و تاثیر آن بر مورفولوژی و زبری سطح فولاد 6582/1 DIN مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در ترکیب گازی متشکل از CO2%3H2+%17+N2%80 در سه دمای 480، 520 و 560 درجه سانتی گراد به مدت 5 ساعت تحت فرآیند نیتروژن- کربن دهی پلاسمایی به روش متداول و توری فعال قرار گرفتند. سطح نمونه ها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، زبری سنج و پراش اشعه ایکس (XRD) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایجXRD حضور فاز های ε-Fe2-3C,N و Fe4C,N-γ΄ را در لایه ترکیبی نشان داد. تصاویر SEM حاکی از آن بود که سطح نمونه های نیتروژن- کربن دهی شده به روش متداول دارای لایه یک نواخت نیستند و تجمع و مورفولوژی نیترید ها بر روی سطح با حرکت از لبه به مرکز تغییر می کند. این موضوع در مورد زبری سطح نیز صادق است. حال آن که در نمونه های عملیات شده به روش توری فعال اثر لبه از بین رفته، زبری سطح یک نواخت بوده و اختلاف کمی با زبری نمونه پولیش شده دارد