سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
محمدنبی هادی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد
مرتضی بیاره – استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد

چکیده:
خوردگی سایشی توسط ذرات جامد در تجهیزات فرایندی، یکی از نگرانیهای اصلی در صنایع است. انتقال و فراورش نفت و گاز، ممکن است حاوی ذرات ساینده، مانند ماسه و کاتالیست، باشد که می تواند باعث ایجاد آسیب به تجهیزات فرایندی شود. در نتیجه عملیات تعمیراتی ناخواسته و در پی آن هزینه های اقتصادی غیر ضروری در پی خواهد داشت. این تحقیق به شبیه سازی و بررسی این پدیده در خط لوله واحد 104 شرکت پالایش گاز پارسیان با استفاده از نرم افزار فلوئنت می پردازد و به مقایسه میزان خوردگی سایشی در زانویی و سه راهه می پردازد. در این روش، فلوئنت علاوه بر حل معادلات انتقالی فاز پیوسته ( در این مساله گاز)، اجازه می دهد که فاز ثانویه مجزا را در یک چارچوب لاگران‍ژی مرجع ، شبیه سازی کنیم. مدل فاز مجزای لاگرانژی در فلوئنت، از روش اویلری– لاگرانژی تبعیت می کند. فاز سیال، به عنوان یک محیط پیوسته، با معادلات ناویر – استوکس حل می شود در حالیکه فاز ثانویه مجزا به وسیله ردیابی تعدادی زیادی ذرات در میدان جریان، محاسبه می شود. این فاز ثانویه، شامل ذرات پخش شده در فاز پیوسته است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در طراحی فرایند های نم زدایی و انتخاب اتصالات مناسب برای خطوط لوله، مورد استفاده قرار گیرد.