سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی باقری – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران- دانشگاه صنعتی شریف
مهدی وکیلیان – دانشگاه صنعتی شریف
ارسلان حکمتی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در اثر ایجاد اضافه ولتاژهای تندگذر مانند صاعقه بر روی سیم پیچی های فشار قوی در ترانسفورماتورهای قدرت، تنشی اضافی به واسطه شکل ضربه ای موج صاعقه روی سیم پیچی این ترانسفورماتورها دیده می شود . نحوه توزیع این ولتاژ بر روی سیم پیچها و استقامت عایقی سیم پیچی در مقابل تنشاضافی ایجاد شده ، به اندازه ظرفیت خازن سری معادل سیم پیچها به عنوان یکی از پارامترهای مهم بستگی دارد . بطوریکه هر چه اندازه ظرفیت خازنهای سری سیم پیچ بزرگتر باشد، توزیع ولتاژ ضربه به حالت توزیع یکنواخت و شکل خطی، نزدیکتر و در نتیجه تنش اعمالی روی عایقی ترمینال سیم پیچها کمتر خواهد بود . به همین منظور در ط راحی ترانسفورماتورهای قدرت از سیم پیچ درهم 1 و یا سیم پیچی بشقابی همراه با شیلد 2 به جای سیم پیچ بشقابی ساده استفاده می شود تا از این طریق ظرفیت خازن سری معادل سیم پیچها افزایش یابد. در این مقاله نتایج حاصل از شبیه سازی و ساخت سیم پیچی بشقابی همراه با شیلد و مقایسه توزیع اولیه ولتاژ ضربه در طول آن با سیم پیچی های بشقابی ساده و درهم مورد مقایسه قرارمی گیرد.