سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد قانعی اردکانی – دانشگاه صنعتی شاهرود ودانشگاه پیام نور
حسین مهدیزاده شهری – دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشکده علوم زمین
علی درویش زاده – دانشگاه تهران،دانشکده زمین شناسی
محمد علی مکی زاده – دانشگاه اصفهان،گروه زمین شناسی

چکیده:

درفاصله ۳۵ کیلومتری جنوبغرب اردکان توده هایی با طیف ترکیبی از سیینوگرانیت،مونزوگرانیت،گرانودیوریت و دیوریت درمجموعه سنگهای آتشقشانی- رسوبی ائوسن نفوذ کرده اند. ویژگی های سنگ شناسی مانند فقدان درشت بلورهای پیروکسن و ژئوشیمی ازجمله SiO2>60% و MgO پایین، Sr بالا ، نسبت های بالای La/Yb، Sr/Y و HFSE، LREE/HREE پایین وفقدان آنومالی منفی Eu بیانگرشباهت زیاد این سنگها با آداکیت های غنی از سیلیس (HSA) است.سن مطلق توده های نفوذی منطقه بین ۱۷ تا ۱۹ میلیون سال قبل(عمیدی، ۱۹۷۷ ) و خاستگاه تکتونیکی آنها در قوس سنوزوئیک با فرورانش لیتوسفر اقیانوسی جوان (کمتر یا مساوی با ۲۵ میلیون سال) بوده و نیزکاربرد نمودارهای ژئوشیمیایی تشخیصی،تاکید برآداکیتی بودن گرانیتوئیدهای اردکان دارد.