سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سینا باسلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک نهران)
غزل کوتی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک نهران)
سعید کوتی – مدیریت تولید، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران

چکیده:
اهمیت مخازن هیدروکربوری شکاف دار بر کسی پوشیده نیست و نیاز به شبیه سازی این مخازن امری ضروری می باشد؛ در مخازن شکاف دار، از آنجا که ما دو محیط مجزا داریم یکی ماتریکس با تخلخل بسیار بالا و تراوایی کم و یکی شبکه شکاف ها با تراوایی بسیار بالا، امروزه ترجیحاً از مدل تخلخل دوگانه برای مدل کردن این مخازن استفاده می کنیم که این معادلات دارای پارامتری کلیدی به نام تابع انتقال می باشد که ضریب شکل هم در قلب این تابع حضور دارد که میزان نفوذ سیال از محیط ماتریکس به شکاف ها را مدل می کند. در این مقاله با مقایسه مدل های تخلخل دوگانه مختلف که با استفاده از نرم افزار تجاری شبیه سازی جریان بین شکاف ها و بلاک های ماتریکس با اندازه مناسب و متفاوت یک بررسی و آنالیز حساسیت روی ضریب شکل انجام گرفت و رابطه ضرایب شکل در مدل های متفاوت با تولید تجمعی نفت و نسبت گاز به نفت بررسی شد