سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
حامد معارف – کارشناسی ارشد، شیمی آلی، اداره آب و فاضلاب روستایی، بم، ایران
پژمان زین الصالحین – کارشناسی، شیمی کاربردی، اداره آب و فاضلاب روستایی، نرماشیر، ایران

چکیده:
با توجه به برداشت بیش از حد آب از سفرههای زیرزمینی در دهه اخیر و خشکسالی های متوالی، کیفیت آبها ازنظر سختی، رنگ، بو و بالا رفتن مواد مضر در آب هرساله بدتر شده است.این امر باعث نگرانی مسئولین وکارشناسان گردیده و محققان را بر آن داشته تا راه حلی جهت رفع این مشکلات پیدا کنند. یکی از مهمترینآلایندههای موجود در آب و فاضلاب فنول است که حتی در غلظتهای کم، اثرات منفی متفاوتی ازجمله ایجادبو، مزه و انواع بیماریها ایجاد میکند. به علاوه وجود فنول مانع استفاده مجدد پسآبهای صنعتی میشود، یکیاز موادی که تاثیر خیره کنندهای بر روی بهبود کیفیت آب دارد کربن فعال میباشد. کربن فعال یکی از بهترینموادی است که میتواند فنول را از آب حذف کند. از کربن فعال برای جذب کاتیون و آنیونهایی که باعث ایجادسختی در آب میشوند نیز استفاده میگردد،و همچنین برای ازبین بردن عوامل رنگساز در آب مورد استفادهقرار می گیرد