سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدکمال چهارسوقی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، گروه صنایع
آرمان ساجدی نژاد – دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی شاهمرادی – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در عصر کنونی مشکلات مدیران سازمان ها از جمع آوری داده های سازمان به سمت چگونگی پردازش این داده ها متمایل شده است . در این راستا سیستم های ارزیابی عملکرد به منظور غربال کردن داده ها و به دست آوردن اطلاعات مفید، برای رسیدن به اهداف سازمان ها، طراحی شده اند . به دلیل فزونی سازمان های سودآور که اهداف مالی را دنبال می کنند، اکثر سیستم های ارزیابی عملکرد بر این اهداف تکیه دارند . با توجه به این که این سیستم ها نمی توانند دستیابی به اهداف سازمان های غیر مالی را به خوبی تحت پوشش قرار دهند، در این مقاله برای مقایسه ارزیابی سازمان هایی که اهداف متفاوتی دارند، از روشی استفاده کرده ایم که برپایه ی استراتژی سازمان استوار باشد . با استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد متوازن ( کارت امتیازی متوازن ) در این پژوهش، ارزیابی این دو نوع سازمان و دستیابی به کلیه اهداف آن ها را امکان پذیر ساخته ایم . از آنجایی که پیاده سازی این روش در سازمان هایی با اهداف مالی و سازمان هایی که اهداف غیرانتفاعی دارند متفاوت است، در این مقاله به بررسی تفاوت هایی که طراحی این سیستم و مناظر و اجزای آن ها با هم دارند نیز پرداختیم . سپس این مدل ها را به منظور مقایسه، در واحدهای تابعه یک مجتمع صنعتی ( به عنوان سازمانی با اهداف مالی ) و یک مرکز تحقیقاتی دولتی ( به عنوان سازمانی با اهدافی اصولا غیر انتفاعی ) بومی کردیم . طراحی چارچوب این مدل ها به نحوی
است که در سازمان های مشابه نیز قابل استفاده خواهد بود .