سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فیروز بشاشی سقزچی – گروه برق و الکترونیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
عباس شیخی – بخش برق و الکترونیک – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
حبیب اله عبیری – بخش برق و الکترونیک – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز

چکیده:

این مقاله با در نظر گرفتن الگوریتم جدید TDS در رادارهای آرایه فازی به مقایسه ی کارایی الگوریتم های مختلف تخمین داده در ردگیری هدفی با مانور بسیار سخت که با شتاب بسیار بالای 8gچرخش های 180 درجه سانتی گراد متوالی راستگرد و چپگرد انجام می دهد، می پردازد/ برای سناریوی مذکور بلوک ردگیری رادار برای چهار الگوریتم مختلف کالمن سرعت ثابت، کالمن شتاب ثابت ، بتا – آلفا و a-b-g بهینه ی پیشنهادی Kalata که ضرایب بهره ی آنها مقادیر حدی بهره ی فیلترهای کالمن سرعت ثابت و شتاب ثابت می باشند، شبیه سازی شده و کارایی الگوریتم های مذکور با استناد به نتایج شبیه سایز ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.