سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
بهناز دانشوند – مسئول بخش فنی شرکت پویل
عرفان زری بافان – کارشناس بخش فنیشرکت پویل، دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری علوم و تحقیقات تهران
فرزاد خدابنده – کارشناس بخش فنیشرکت پویل، دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
عوامل منحرف کننده به طور گسترده در طی عملیات اسیدکاری ماتریکس جهت توزیع یکنواخت محلول های اسید در نواحی هدف استفاده شده اند. یکی از محبوب ترین سیستم های انحراف بر پایه سورفکتانت ویسکو الاستیک (VES) می باشد که نتایج خوبی در تست های آزمایشگاهی و میدانی نشان داده است. خواص رئولوژیکی سورفکتانت های ویسکو الاستیک تابع پیچیده ای از نوع و غلظت سورفکتانت، افزایه ها، شوری، دما و نرخ برشی می باشد. در این مقاله اثر پارامترهای بحرانی شامل: دما، افزایه ها و آهن (III) بر ویسکوزیته ظاهری اسیدهای مصرف شده بر پایه VES بررسی شده است. افزایه های اسید شامل: بازدارنده خوردگی، سورفکتانت ضد امولسیون، عوامل کنترل کننده آهن و زداینده هیدروژن سولفید می باشد. عملکرد ژل شدن سیستم های اسید بر پایه VES متداول در دماهای بالا (>°F 200)، در حضور افزایه های اصلی و آلودگی آهن به طور چشم گیری ضعیف می شود. این مطالعه به منظور معرفی سیستم جدید VES با نام DiVES-350 که می تواند در دماهای بالا تا °F 300 ژل شود و ویسکوزیته موثر خود را حفظ کند، انجام شده است. مشخص شده که چندین افزایه می توانند بدون اثر گذاشتن بر ویسکوزیته ظاهری اسید مصرف شده با DiVES-350 ترکیب شوند. سیستم اسید بر پایه DiVES-350 کاملاً با بازدارنده خوردگی، عامل کنترل کننده آهن، زداینده H2S و حتی آلودگی زیاد آهن سازگار است. مقادیر کم DiVES-350 می تواند به طور قابل ملاحظه ای ویسکوزیته ظاهری سیال را افزایش دهد که منجر به کاهش هزینه عملیات می شود. مشابه با VES کنونی، استفاده از حلال دوگانه در پس تزریق به منظور کاهش ویسکوزیته سیال و حذف ژل از سازند توصیه می-شود