سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابراهیم حشمت دهکردی – مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته ای ایران، شرکت توسعه صنایع انرژی پیشگام
مهرداد سبحانی کاظمی –

چکیده:

در این مقاله در راستای تهیه PQR بر روی مقطع نمونه های جوشکاری شده طبق WPS پیشنهادی به ضخامت 20mm بازرسی های چشمی و رادیوگرافی انجام گرفت. پس از اطمینان از سالم بودن مقطع جوشکاری شده، آزمایش های مکانیکی کشش و خمش انجام شد. ححداقل خواص مکانیکی مورد نیاز استانداردها تامین شد ولی مقطع شکست داریا ظاهری کاملاً غیر هادی بود و از برجستگی و فرو رفتگی ها مخروطی بسیار بلندی بصورت دیمپلی برخوردار بود. ساز بررس های انجام گرفته توسط میکروسکوپ الکترونی. و آنالیز EDAX مشخص گردید که در بسیاری از نقاط جوش ناخالصی هایی با ابعاد حدود 0.2mm بصورت کروی و غیره کروی که اصولا از پوشش الکترود بر حسب Basiacity Index الکترود در حوضچه جوش بوجود آمده اند. باعث حداقل استحکام کشش و همچنین مقطع شکست غیرمتداول شده است. چنین ناخالصی هایی را با ابعاد یاد شده نمی توان بر روی فیلم های رادیوگرافی ملاحظه نمود و لذا ممکن است حوضه رآن ها علیرغم انطباق کلیه پارامترهای جوشکاری باعث عدم تایید روش پیشنهادی جوشکاری شود.