سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
مرتضی رضا قلی پور – کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
سحر هاشم پور چوبی – کارشناسی عمران، دانشگاه طبری بابل

چکیده:
با افز ایش جمعیت ، توسعه وگسترش شهرنشینی، انسان ها به تدریج از طبیعت دور شده و تراکم بیش ازحد جمعیت و دخالت در محیط طبیعی و ایجاد محیط های انسان ساخت، نیازهای زیست محیطی جسمی وروحی انسان را بیشتر بروز داده که برای رفع این نیازها انسان شهرنشین اقدام به احمداث فضای سبز نمودهاست. کارکرد فضای سبز شهری، به ویژه در کلان شهرها بسیار مهم بوده و وجود آن ها بخش جدا ناپذیری ازمجموعه شهرها تلقی می شوند .ارزش و اهمیت فضای سبز شهری تا آن جاست که کارشناسان آن را به عنوانریه تنفسی شهرها نام نهاده اند، بعلاوه فضاهای سبز شهری می توانند فشارهای روحی، روانی و نیازهایجسمی انسان شهرنشین را نیز کاهش دهند. در حال حاضر با توجه به توسعه ی پایدار، نقش و کارکرد فضایسبز شهری و مراکز جمعیتی غیرروستایی و کمیت و کیفیت آن ها مجموعه ای به همم پیوسته ارزیابی میگردد. از جمله اقداماتی که در حوزه معماری و شهرسازی با رویکرد پدافند غیر عامل می توان انجام داد،بهره گیری از فضا های سبز محلات ، جهت اعمال برخی تمهیدات پدافندی غیر عامل می باشد.در این مقاله سعیشده است است به برخی از ملاحظات پرداخته شود.