مقاله ممنوعيت ازدواج با زن شوهردار و درعده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه 43 تا 78 منتشر شده است.
نام: ممنوعيت ازدواج با زن شوهردار و درعده
این مقاله دارای 36 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عده
مقاله زن شوهردار
مقاله عقد
مقاله طلاق
مقاله مجازات
مقاله حرمت ابدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادله متعدد نقلي و عقلي دلالت مي كند؛ ازدواج با زن شوهردار و در عده اعم از دايم يا موقت مجاز نيست. ازدواج در عده و ازدواج زن شوهردار داراي اقسام مختلفي است كه مبناي اين تقسيم، علم يا جهل به موضوع و حكم مي باشد كه در هر صورت احكام جداگانه اي دارد. حكم اين ازدواج در صورت علم، حرمت ابدي و در صورت جهل و عدم نزديكي عقد باطل مي باشد. فرزند متولد از آنان در صورت علم، ولدالزنا و در صورت جهل، ولد شبهه محسوب مي شود. در اين مقاله ادله حرمت چنين ازدواجي و احكام صور مختلف آن با استفاده از ادله شرعي و قوانين موضوعه بررسي شده و پيشنهاد اصلاح 3 ماده از قانون مدني و 2 ماده از قانون مجازات اسلامي به جهت رفع ابهام و اجمال ارايه شده است.