سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مرتضی خاندوزی – شرکت مهندسی مشاور عمران نیروی صبا
علیرضا شریفی – شرکت مهندسی مشاور عمران نیروی صبا

چکیده:

در ممیزی انرژی صنایع مستقر در 5 شهرک صنعتی استان گلستان 167 واحد صنعتی مورد بررسی قرار گرفت آنهائی که کمتر از قدرت قرار دادی مصرف داشته اند و برنامه توسعه نداشته اند پیشنهاد تقلیل موقت قدرت داده شد . تعدادی از واحدها نیاز به خازن داشته اند که جهت کنترل بار راکتیو خازن آنها نیاز به افزایش قدرت داشت و تعدادی هم بابت معیوب بودن دیماند متر مصارف واقعی آنها قابل تشخیص نبود لذا راهنمایی های لازم بعمل آمد با بررسی های نهایی در این شهرکها از 21195 کیلووات قدرت قرار دادی تنها 8593 کیلووات مصرف داشته اند که پیشنهاد تقلیل قدرت موقت آنها به میزان 5369 کیلووات داده شد ، با اینکار واحدهای تولیدی هزینه های اضافی بابت دیماند و جریان راکتیو پرداخت نمی نمایند . وزارت نیرو هم در برنامه ریزی های خود واقعی تر عمل خواهد نمود . بطور خلاصه صرفه جویی های اقتصادی سالانه در این شهرکها معادل 765 میلیون ریال و برای وزار ت نیرو بابت صرفه جویی در تولید، انتقال ، توزیع انرژی 80 میلیار ریال در پی خواهد داشت .