مقاله موادغذايي تراريخته و حقوق مصرف كننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه 47 تا 55 منتشر شده است.
نام: موادغذايي تراريخته و حقوق مصرف كننده
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد غذايي تراريخته (GMF) و مواد تراريخته ژنتيكي (GMO)
مقاله مواد حقوق مصرف كننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي عبدالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مصرف كننده كسي است كه كالاي اقتصادي را به كار مي برد و در بازار عمومي مصرف، شركت مي كند. حقوق مصرف كننده عبارت است از: حق دانستن، سلامت، اطلاعات، انتخاب، عرضه، دريافت خسارت، آموزش و تعليم در مورد مواد و وسايل جديد عرضه شده به بازار، برآوردن نيازهاي اصلي و محيط زندگي خود، حق تميز و تشخيص مصلحت خود و افراد و محيط تحت تكفل خود. درك حقوق مصرف كننده و استقلال افراد با هم مرتبط است؛ استقلال يعني اينكه فرد از طريق انتخاب و تصميم گيري در محدوده رفتارش بتواند خودش را با حفظ هويتش نشان دهد. عموم مردم نسبت به لزوم علامت گذاري مواد تراريخته (مهندسي شده ژنتيكي) حق دارند. حق آزادي در انتخاب مواد غذايي و نوع آنها يكي از حقوق اساسي ابناء بشر محسوب مي شود. بنابراين نياز به بررسي دارد كه در شرايط فعلي دنياي توليد و تجارت و اقتصاد آيا مصرف كنندگان توانايي تصميم گيري براي دفاع از حق خودشان در برابر غذاهاي GM (مواد غذايي مهندسي شده ژنتيكي) و يا GMO (ريزسازه هاي مهندسي شده ژنتيكي) بدون برچسب و يا علامت مشخص و يا حتي علامت دار را دارند؟
نتيجه گيري: هنوز لازم است تحقيقات بيشتري درباره تاثيرات بلندمدت غذاهاي GM انجام شود. همچنين دسترسي آسان به اطلاعات حقيقي، بي طرفانه و آموزش مناسب مصرف كننده در رابطه يا GMO ابزار ارزشمندي براي كاهش بي اعتمادي مصرف كننده خواهد بود و توجه به نگرانيهاي عموم و پرداختن به آنها ضروري است. اطلاع از GMO بودن مواد غذايي و GMO بودن ريزسازه ها حقي است كه عموم مردم، استحقاق دانستن و آگاهي از آن را دارند اما حقوق مصرف كنندگان در صورت فقدان بر چسب GM و GMO و عدم ارايه آموزش كافي قبلي در بازار مصرف زيرپا گذاشته مي شوند.