مقاله مواد غذايي اصلاح شده ژنتيکي: فرصت ها و چالش ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه 89 تا 102 منتشر شده است.
نام: مواد غذايي اصلاح شده ژنتيکي: فرصت ها و چالش ها
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد غذايي اصلاح شده ژنتيکي
مقاله ايمني
مقاله ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع الساداتي سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره گيري از زيست فناوري نوين براي توليد مواد غذايي، فرصت ها و چالش هاي جديدي را فرا روي توسعه و سلامتي انسان گشوده است. به کارگيري فنون پيشرفته مهندسي ژنتيک در عرصه توليد محصولات کشاورزي و تغيير مواد ژنتيکي موجودات زنده از طريق انتقال ژن از يک موجود به موجود ديگر، منجر به توسعه روزافزون مواد غذايي اصلاح شده ژنتيکي شده است. اين امر از يک سو، افزايش بازدهي توليد و کاهش مصرف عوامل آلاينده و مخرب محيط زيست را به همراه داشته و مي تواند براي امنيت غذايي جمعيت روز افزون جهان، به ويژه کشورهاي در حال توسعه از اهميت فراواني برخوردار باشد. از نگاه ديگر، استفاده از فنون جديد مهندسي ژنتيک امکان ارتقا ارزش تغذيه اي و توليد غذاهاي فرا سودمند را به طور گسترده اي فراهم آورده است. افزايش سطح زير کشت گياهان اصلاح شده ژنتيکي در جهان از 2 ميليون هکتار در سال 1996 به بيش از 100 ميليون هکتار در سال 2006، روند پيشرفت و فراگيري کاربرد اين نوع محصولات را در دهه اول کشت به خوبي نمايان مي سازد. بر اساس پيش بيني هاي انجام شده انتظار مي رود که اين روند در دهه دوم يعني بين سال هاي 2006-2015 از سرعت بيشتري برخوردار باشد. البته همزمان با ورود مواد غذايي اصلاح شده ژنتيکي در زنجيره غذايي انسان، نگراني هايي در ارتباط با خطرات بالقوه ناشي از توليد و مصرف اين گونه مواد ايجاد، و پرسش هاي متعددي را در زمينه احتمال بروز عوارض نامطلوب مانند حساسيت، افزايش مقاومت نسبت به آنتي بيوتيک ها، اثرات مخرب محيطي و انتقال افقي ژنها در جامعه مطرح نموده است. به دليل اهميت موضوع، در طول دو دهه گذشته کميته هاي بين المللي مسووليت قانون گذاري و تعيين سياست هاي لازم براي تضمين ايمني مواد غذايي اصلاح شده ژنتيکي را بر عهده گرفته و در اين راستا راهبردها و دستورالعمل هاي متعددي مطرح شده است. پروتکل جهاني ايمني زيستي کارتاهنا از جمله اين موارد است. بر اساس قوانين موجود برآورد ايمني اينگونه محصولات مبتني بر اثبات برابري همه جانبه آنها با انواع اصلاح نشده و همچنين انجام آزمون هاي اختصاصي در زمينه حساسيت زايي پروتئين ها، سميت متابوليت ها و ماده غذايي به طور کل مي باشد. با توجه به اهميت کاربرد زيست فناوري در توسعه پايدار، جمهوري اسلامي ايران نيز در سال 2001 پروتکل کارتاهنا را امضا و از اوايل سال 2004 رسما متعهد به اجراي آن شده است. در اين راستا تشکيل شوراي ملي ايمني زيستي توسط دولت ابلاغ شده است، ليکن قانون ملي ايمني زيستي در کشور به تصويب نرسيده است و به تبع آن، نظارت قانونمندي هم بر واردات مواد غذايي اصلاح شده ژنتيکي انجام نمي گيرد. بنابراين، لازم است هرچه سريعتر براي تحقق اين امر مهم چاره انديشي شود، در غير اين صورت خسارات جبران ناپذيري به مملکت تحميل خواهد شد.