سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا عرب سلفار – کارشناس ارشد – دانشگاه شهید باهنر کرمان ، گروه مهندسی مکانیک
سیدحسین منصوری – استاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان ، گروه مهندسی مکانیک
سمیرا سلجوقی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی متالور

چکیده:

ذوب تشعشعی یکی از جدیدترین و متداول ترین روش های پیرومتالورژی ذوب کنسانتره های سولفیدی مس می باشد . ذوب تشعشعی مس شامل دمش کنسانتره ریز سولفیدی خشک به همراه کمک ذوب سیلیسی و هوا ( غنی شده یا هوای معمولی ) بدرون کوره می باشد ، حضور این مواد در محیط گرم کوره باعث اکسایش سریع کانه سولفیدی با اکسیژن هوای دمش شده و منجر به تولید مات می گردد . بررسی موازنه جرم وحرارت برای تعیین چگونگی انجام واکنش ها ، بهینه کردن عملکرد کوره و تأثیر پارامترهای مختلف برروی شرایط کاری کوره بسیار مهم می باشد ، همچنین این موازنه گامی است در جهت بررسی فرآیندهای انتقال حرارت و مدل ریاضی حرکت و دمای ذرات . در این مقاله تأثیر نوع هوای فرآیند، دمای پیشگرم هوا ، میزان مصرف سوخت و مقدار هوای لازم برای انجام واکنش های اکسایشی و احتراقی بررسی شد . برای مدل کردن این کوره فرض براین بوده است که واکنش میان ذره با ذره ناچیز و شرط تعادل در کوره برقرار می باشد ، همچنین با تقسیم کردن کوره به سه حجم کنترل ، بالانس جرم و حرارت در هر قسمت به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده با مقادیری که در شرایط طراحی کوره اعلام شده است تطابق بسیار خوبی دارند .