مقاله موازين اخلاق پزشكي و اعلام خبر بد به بيماران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه 115 تا 130 منتشر شده است.
نام: موازين اخلاق پزشكي و اعلام خبر بد به بيماران
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خبر بد
مقاله تعامل اضطراب آور
مقاله اخلاق پزشكي
مقاله مهارت هاي پزشك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشمي كامبيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ابتلا به عوارض وخيم ناشي از بيماريهاي بدخيم و اعلام خبر بد در مورد اين قبيل بيماري ها به افراد در تمامي فرهنگ ها و در ميان تمامي اقوام و ملل با واكنش هاي حاوي اضطراب و آسيب زا، هم براي پزشك و هم براي بيمار است. كاستن از شدت واكنش ها و آسيب هاي مربوط بدانها همواره مورد توجه پزشكان است.
روش كار: در اين بررسي، چينش ملاحظات اخلاقي ويژه در چگونگي اعلام خبر در كنار مهارت هاي روانشناختي و ارتباطي پزشك با بيمار و نيز تحليل شرايط محيطي غالب بر نشست ميان پزشك و بيمار ارزيابي شده است.
يافته ها: طبقه بندي انواع واكنش هاي درون شناختي پزشك در قالب برون دادهاي اوليه و ثانوي، ارايه الگويي از فرايند پالايش برون دادهاي ذهني و رفتاري پزشك براي كاستن از شدت اضطراب و نمودار تعاملات اضطراب آور در اين زمينه در سه مقطع زماني پيش از اعلام خبر، هنگام اعلام خبر و پس از اعلام آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
نتيجه گيري: برون دادهاي اوليه و ثانوي ذهني پزشك شامل واكنشهاي جسمي و رواني است كه در زمان اعلام خبر يعني مرحله مياني واكنش ها به اوج مي رسد و حتي نمود آن به بيمار انتقال مي يابد. واكنش هاي سازمان يافته پزشك در اين مرحله مستقيما بر كاهش اضطراب طرفين موثر واقع مي شود و ارزشي خاص در كاستن و مهار واكنشهاي آسيب زا دارد.