سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
فاطمه کاسی – استادیار دانشگاه پیام نور
سمیه باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
بیژن نجدی یکی از داستان نویسان معاصر روزگار ماست که با بهره گیری از صناعات روایی فراوان، آثاری پیچیده و چند لایه خلق کرده است این پژوهش به تحلیل ساختاری داستان های روز اسبریزی و چشم های دکمه ای من از مجموعه داستان یوزپلنگانی که با من دویده اند بیژن نجدی با تاکید بر نظریه ی ژرار ژنت نظریه پرداز فرانسوی می پردازد. او یکی از تاثیرگذارترین نظریه پردازان زمان متن است و بین زمان داستان و زمان متن تفاوت قائل شده است و روایت شناسی را به سه مقوله زمان دستوری ، صدا، وجه، حال قسیم می کند. و روایت وی را به روایت سینمایی نزدیک کرده است.