سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی نصراصفهانی – شرکت اختر برق اصفهان
اصغر سادات – شرکت برق منطقه ای اصفهان
رضا پورآقابابا – شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

در این مقاله اهمیت حفاظت از سیستم توزیع DC و معایب مختلفی که ممکن است امنیت سیستم را تهدید کند توضیح داده شده است . همچنین هدف اصلی این پروژه و مراحل طراحی ، ساخت و بهره برداری از دستگاه تشخیص محل اتصال زمین سیستم توزیع DC در پست های انتقال نیرو تشریح شده است .
دستگاه تشخیص محل اتصال زمین سیستم توزیع DC از سه قسمت مختلف شامل : -1 سیگنال ژنراتور -2 اشکار ساز CT -3 چنگکی تشکیل شده است .