مقاله ميدان؛ فضاهاي تعريف نشده شهرهاي ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در هويت شهر از صفحه 107 تا 120 منتشر شده است.
نام: ميدان؛ فضاهاي تعريف نشده شهرهاي ايراني
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدان
مقاله فضاهاي تعريف نشده
مقاله شهرهاي ايراني
مقاله فضاهاي نوين شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف ازين نوشته مروري بر چگونگي، شکل گيري، عملکرد و سرنوشت ميدان ايراني است که به علت از هم گسيختگي فضايي موجود در کالبد و عملکردش، و نيز هرج و مرج جاري در تجسم هويت اين عنصر شهري در عرصه طراحي و شکل بخشي، در اينجا به عنوان فضايي تعريف نشده موسوم گرديده است. اينک روند رسيدن به نقطه کنوني چگونه بوده، چه عواملي در آن دخيل بوده اند و اينکه چه راه برون رفتي ازين آشفتگي حاضر مي تواند وجود داشته باشد، نکاتي هستند که در دنباله اين نوشته خواهد آمد. اين مقاله باغ رويکردي تحليلي، تفسيري سير تحول اينگونه فضاهاي تعريف نشده شهرهاي ايراني را دنبال مي کند. نتيجه محتمل اين بحث توجه دادن خواننده به گذار شهرهاي ايران، بويژه تهران، از دوران تازه اي از تجدد فضايي است که نيازمند برخوردي نوين و چاره جويانه به نگهداري از ميراث قديم و طراحي هوشمندانه براي فضاهاي نوين شهري، است.