مقاله ميزان سرب در سرمه هاي پودري چشم مورد مصرف در کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه 167 تا 174 منتشر شده است.
نام: ميزان سرب در سرمه هاي پودري چشم مورد مصرف در کرمان
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمه
مقاله مسموميت با سرب
مقاله عوارض چشمي
مقاله شهر کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتيان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورشعبان مازندراني مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني هيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مسموميت ناشي از سرب يک مساله جهاني و مهم ترين بيماري بومي در کودکان محسوب شده است. قرارگرفتن در معرض حتي مقادير اندک سرب خطرناک است. مواد آرايشي چشمي داراي سرب با توجه به زمان تماس طولاني با پوست و تماس با مخاط چشمي مي توانند عوارض چشمي و خوني در مصرف کنندگان ايجاد کنند. هدف از اين پژوهش بررسي ميزان سرب در سرمه هاي پودري چشم موجود در شهر کرمان مي باشد.
روش: در اين مطالعه موردي از 12 نوع سرمه موجود در شهر کرمان 48 نمونه تهيه گرديد. پس از آماده سازي، ميزان سرب نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمي اندازه گيري گرديد.
يافته ها: ميانگين ميزان سرب در نمونه هاي مورد آزمايش 254.5 ميکروگرم در هر گرم سرمه بود. حداقل مقدار سرب نمونه ها 3.2 ميکروگرم در هر گرم سرمه و حداکثر آن 1219.4 ميکروگرم در هر گرم سرمه بود. در مجموع ميانگين ميزان سرب در نمونه هاي سرمه با پايه گياهي کمتر از نمونه هاي سرمه با پايه معدني بود.
نتيجه گيري: با توجه به مقادير نسبتا بالاي سرب در سرمه هاي موجود در شهر کرمان بايستي در مورد عدم استفاده از اين گونه مواد به عنوان خط چشم فرهنگ سازي کرد و يا در ترکيب اجزاي تشکيل دهنده آنها به ترتيبي تجديدنظر شود که سرب آن حذف و يا در حد استانداردهاي لازم تقليل يابد. با توجه به اينکه استفاده از سرمه با افزايش احتمالي سرب خون و نيز عوارض چشمي همراه است، توصيه مي شود که در مطالعات بعدي ميزان سرب خون و نيز بيماري هاي چشمي گروه مصرف کننده نيز مورد بررسي قرار گيرد.