مقاله ميزان شيوع فيبريلاسيون دهليزي و عوامل موثر بر آن بعد از جراحي پيوند عروق كرونر در دو بيمارستان تهران در سال 1384 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه 9 تا 12 منتشر شده است.
نام: ميزان شيوع فيبريلاسيون دهليزي و عوامل موثر بر آن بعد از جراحي پيوند عروق كرونر در دو بيمارستان تهران در سال 1384
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيبريلاسيون دهليزي
مقاله پيوند عروق کرونر
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: باباتباردرزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شرقي نمين عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي نسب مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: خمسه فريال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بيماري شريان كرونر يكي از شايع ترين بيماري هاي جوامع بشري است. فيبريلاسيون دهليزي يكي از شايع ترين ديس ريتمي هاي قلبي است كه موجب طولاني تر شدن زمان بستري (2 تا 3 روز بيشتر از ساير بيماران)، افزايش ميزان مرگ و مير و بالا رفتن هزينه هاي درمان مي شود.
روش ها: اين پژوهش، مطالعه اي توصيفي – مقطعي است. جامعه مورد پژوهش از بيماراني تشكيل شده بودند كه در سال 1384 براي عمل جراحي پيوند عروق كرونر به دو بيمارستان شهر تهران مراجعه داشتند. در اين پژوهش 600 بيمار مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند. داده هاي به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي به وسيله جداول، نمودار و توزيع وضعيت متغيرهاي مورد نظر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين سني بيماران 58.6 با انحراف معيار 10.2 سال و كمترين سن افراد مورد مطالعه 34 و بيشترين سن 81 سال بود. شايع ترين عارضه با 31.3% مربوط به فيبريلاسيون دهليزي و كمترين عارضه به ميزان 1.3% مربوط به سكته قلبي گزارش شد.
نتيجه گيري: تمهيدات لازم قبل از عمل، شامل بررسي دقيق وضعيت بيمار، اصلاح و درمان اختلالات الكتروليتي و فاكتورهاي زمينه اي بايد به انجام برسد. همچنين با اصلاح روش هاي جراحي، دست كاري كمتر قلب و درمان اختلالات الكتروليتي مي توان اين عارضه را به حداقل رساند.