سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
حمید عبادی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
محمد کریمی – دانشجوی دکترای GIS، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

همراه با رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی مصرف انرژی برق افزایش یافته و به این ترتیب شبکه های سراسر برق گسترش می یابند. گسترش شبکه برق نیازمند احداثپست های فشار قوی می باشد. احداث پست های فشار قوی هزینه سرمایه گذاری بسیاری را به دنبال دارد. وجود مسائل اقتصادی و تعدد عوامل موثر در تصمیم گیری، در کنار حجم بالای داده های مکانی و توصیفی موجب گردیده تا طراحان شبکه به دنبال روش ها و سیستم هایی کاراتر، به منظور انتخاب مکان بهینه این پست ها باشند. سیستم اطلاعات جغرافیایی با برخورداری از توانایی های منحصر به فرد در زمینه مدیریت و تحلیل داده های مکانی و غیر مکانی به عنوان ابزاری قدرتمند در زمینه مکانیابی پست های فشار قوی مطرح می باشد. در این مقاله، ابتدا عوامل و معیارهای موثر بر مکانیابی در قالب لایه های اطلاعاتی معرفی می گردند. سپس با توجه به جایگاه هر پارامتر و میزان تاثیر آن بر مکانیابی ، دیاگرام ارتباطی موجودیت ها جهت تلفیق لایه های اطلاعاتی تهیه می گردد. در انتها بر اساس دیاگرام ارتباطی تهیه شده، لایه های اطلاعاتی با استفاده از مدل های تلفیقی بولین، همپوشانی شاخص و منطق فازی با یکدیگر ترکیب شده و نتایج آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند.