سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن طاهری مقدر – دانشجوی دکترای مهندسی معدن،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید عطایی پور – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی ایران نژاد – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن اکبرپورشیرازی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

احداث سد باطله کارخانه فرآوری یکی از پروژه های در دست اقدام مجتمع سنگ آهن گل گهر است ومکان یابی سد باطله کارخانه فرآوری یکی از مسائلی است که این مجتمع در حال حاضر با آن درگیر می باشد. .به دلیل بزرگی ابعاد و اثرات درازمدت بر محیط اطراف ، مکان یابی انباشت باطله مستلزم در نظر گرفتن فاکتورهای متعدد و همچنین ایجاد تعادل بین اهداف و محدودیت های اقتصادی ، زیست محیطی و مهندسی است.برای انجام مطالعات مکان یابی پس از غربال سازی 3 محل برای ادامه مطالعات مناسب تشخیص داده شد.شاخص های درجه اثر بخشی ،فاصله و اختلاف ارتفاع نسبت به کارخانه فرآوری ،وجود شکستگی و گسل ، عمق آب زیر زمینی ،تأثیرات لرزه ای ناشی از مجاورت با معدن روباز، واقع شدن در مسیرهای ارتباطی و مجاورت با معادن دیگر به عنوان ملاک های ارزیابی در نظر گرفته شد برگزیده شد. روشTOPSIS به عنوان روش مبنا برای تصمیم گیری انتخاب گردید.برای وزن دهی از روش AHPوبه دلیل فضای عدم قطعیت حاکم بر برخی شاخص های تصمیم گیری ، بطور همزمان از تئوری مجموعه های فازی کمک گرفته شد.حاصل کار انجام رتبه بندی روی گزینه ها و در نتیجه انتخاب محل 2 واقع در فاصله 5400 متری جنوب کارخانه فرآوری بود