سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرامرز هرمزی – استاد یار گروه مهندسی شیمی دانشگاه سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده م
بهرام دبیر – استاد یار گروه مهندسی شیمی دانشگاه سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده م

چکیده:

ظروف همزده کاربردهای فراوان ی در صنایع شیمیایی دارند . با توجه به پیشرفت های ایجاد شده در رایانه ها، امروزه تلاش می شود که از روش های عددی بویژه دینامیک سیالات محاسباتی CFD برای طراحی این تجهیزات استفاده شود . این مقاله نیز در همین راستا می باشد . در این مقاله میدان جریان یک ظرف همزده ب ا پروانه RT با جریان یک فازی بصورت سه بعدی بررسی شد ه است . فرض اصلی بکار گرفته شده در این قسمت، وجود تقارن محوری برای جریان خروجی از پروانه است . در این روش میدان جریان درون منطقه پروانه مورد توجه نبوده و فقط خروجی این منطقه بصورت شرایط مرزی تجربی در محاسبات وارد می شود . در این مقاله برای تعیین میدان جریان درون منطقه پروانه، شرط مرزی تقارن محوری برای جریان خروجی از این منطقه، به داخل منطقه پروانه نیز تعمیم داده شد . سایر مناطق ظرف بصورت سه بعدی با معادلات حاکم سه بعدی بررسی شدند . ابعاد هندسی مسأله و شرایط عملیاتی آن مطابق با داده های تجربی موجود در مقالات هریس و راناد (Ranade 1990, Harise 1996) انتخاب شد . نتایج بدست آمده برای مولفه های سرعت و پارامترهای آشفتگی دارای صحت و دقت خوبی هستند