سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عزیزاله پورمحمودی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – دانشکده بهداشت گروه تغذیه
امان اله خادم – کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
فریدون مومنی – کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بیژن نیکنام – کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده:

چربی ها وروغن ها از منابع مهم ومتراکم انرژی هستند که نقش مهمی در تغذیه انسان دارد. موقعیکه چربی یا روغن مدتی بماند طعم و بوی آن تغییر می کند وتند می شود . تند شدن چربی ممکن است بدو صورت تندی ستنی و تندی الدئیدی باشد . یکی از عوامل مهم در ایجاد وتسریع این ترکیبات در روغن ها ،حرارت می باشد وسبب بوجود آمدن ترکیبات بسیار مضری می شود که اثرات سوء برای سلامت انسان دارند وسبب بروز بیماریهای مزمن ازجمله بیماریهای قلبی و عروقی وسرطان می شود. لذا این بررسی به منظور تعیین عدد پراکسید درروغن های مصرفی زولبیا وبامه در شهر یاسوج انجام گرفت .