سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا باغشاهی – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر رفسنجان-رفسنجان

چکیده:

یکی از مزایای لیزره TEA-CO2 امکان داشتن آهنگ تکرار بالا است. از جمله عواملی که باعث ناپایداری پلاسمای تخلیه و محدود شدن آهنگ تکرار پالسها میشود ناپایداری های گرمایی و آکوستیکی میباشد، ناپایداری گرمایی و آکوستیکی باعث ایجاد جرقه در این لیزرها میشوند. در این مقاله از خطی سازی معادلات اهمی و هیدرودینامیکی جفت شده به طوری که رسانندگی الکتریکی تابعی از چگالی ذرات خنثی است یک رابطه پاشندگی مکعبی به دست میآوریم. با استفاده از این رابطه مشخص میشود که موقعی که موج گرمایی ناپایدار است امواج آکوستیکی میرا میشوند و برعکس موقعی که امواج آکوستیکی ناپایدار هستند موج گرمایی میرا میشود.