سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب رحیمی – دانشجوی دکتری زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
حسین حمزه لو – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
عزیز ناسوتی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

توالی پسلرزههای زلزله سیلاخور با بزرگی ML=6 که در روز یازده فرودین 1385 در منطقه بروجرد از استان لرستان رخ داد برای تجزیه و تحلیل و برآورد ساختار فرکتالی فضایی و توزیع بزرگی پسلرزهها استفاده شد که مقدار فاکتور لرزه خیزی(b-value)در این منطقه با استفاده از رابطه کوتبرگ-ریشتر 0.08± 0.45 بدست آمد که در مقایسه با مناطق دیگر دارای مقدار کمتری است که حاکی از این است که در این منطقه تعداد زلزله های کوچک نسبت به زلزله های بزرگ کم است. همبستگی مکانی در این مطالعه برای بعد فرکتالی فضایی منطقه 0.16±1.5بدست آمد که دلالت بر توزیع نزدیک به دو بعدی در منطقه دارد که به مفهوم توزیع یکنواخت پسلرزهها در روند زون پسلرزههاست. رفتار افت کاهشی پسلرزهها با زمان با استفاده از رابطه اموری اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفته وروابط مابین پارامترهای D و P ؛ b-valueمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.