مقاله نسبت «جامعه شناسي دين» با الهيات و كلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1387 در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه 58 تا 79 منتشر شده است.
نام: نسبت «جامعه شناسي دين» با الهيات و كلام
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دين
مقاله جامعه شناسي
مقاله ‌دين
مقاله الهيات
مقاله كلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي زند عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حالي كسب دانش الهياتي اديان در كنار ديگر علوم دين پژوهي به جامعه شناس دين توصيه مي شود كه ملزم است دريافت و اظهارات خود را از آسيب هاي كلامي صيانت نمايد. راه حل پوزيتيويستي تاكنون، اجتناب از الهيات براي مصون ماندن از سوگيري كلامي بوده است. اما راه حل اين مقال، تميز و تفكيك الهيات است از كلام در گام نخست و سپس تشريح و تحديد مسيرهاي محتمل رسوخ ملاحظات كلامي است. در مطالعه دين، با تجويز استمداد از الهيات، هم ضعف هاي جامعه شناسي دين در موضوع شناسي برطرف مي شود و هم از برچسب نارواي كلامي به جامعه شناساني كه واجد دانش الهياتي ارزشمندي درباره دين مورد مطالعه خويش هستند،‌ جلوگيري مي گردد.