مقاله نسبت عدالت و امنيت در انديشه سياسي شيعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه 55 تا 78 منتشر شده است.
نام: نسبت عدالت و امنيت در انديشه سياسي شيعه
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت
مقاله امنيت
مقاله اسلام
مقاله انصاف
مقاله نظم
مقاله حق
مقاله محروميت نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين واقعيت که عدالت و امنيت هر دو از فضايل عالي به شمار آمده و مطلوب جوامع مختلف هستند، پاسخ دادن به اين سوال را که «در مقام تعارض، کداميک از اين دو اصل مي باشند، و يا اينکه نسبت بين اين دو فضيلت چگونه است؟»، بسيار دشوار مي سازد. در مقاله حاضر نگارنده ضمن تعريف مفاهيم مذکور و تبيين مواضع بروز تعارض بين «عدالت» و «امنيت» در دو ساحت نظر و عمل، به دسته بندي ديدگاه هاي موجود جهت خروج از اين وضعيت مي پردازد. اين ديدگاه ها عبارتند از: رويکردهاي امنيت محور و عدالت محور. در ادامه ضمن نقد اين رويکردها، ديدگاه بديلي را که بر اصل تعامل استوار است، ارايه مي نمايد. مطابق اين رويکرد جديد، بايد بين دو وجه اصلي عدالت و امنيت (کارکرد و بنياد) تفکيک قائل شد. تنها در اين صورت است که مشخص مي شود عدالت و امنيت در شرايط طولي (کارکرد امنيت با کارکرد عدالت و يا بنياد امنيت با بنياد عدالت) از در تعارض درنمي آيند و تنها در شرايط تقاطعي (کارکرد امنيت با بنياد عدالت و يا بنياد امنيت با کارکرد عدالت) چنين تعارضي امکان تحقق مي يابد. در اين مواقع نيز به طور طبيعي کارکردها بر بنيادها اولويت پيدا مي کنند.